Nieuwsbrief November — Hírlevél November — Newsletter November 2010

EuR. Comm. HUMAN RIGHTS HUNGARIANS CENTRAL EUROPE

CONTACT

Stichting Eur. Comm. Human Rights Hungarians Centr. Eur.

KVK 412.11.689 Amsterdam  Postbank : 40 78 571

Postbus 2492   5202 CL  ‘s Hertogenbosch Nederland            

Tel:  +31 (0) 87 8724745 Fax:  +31 (0)  84 8304217

Info@hungarian-human-rights.eu

AFMELDEN VAN DE NIEUWSBRIEF -UNSUBSCRIBE -LEIRATKOZÁS A HIRLEVELRŐL

Kunt u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor de webversie. 

A hírlevél magyar nyelvű változatát itt olvashatja.

Please click here for the English language version of the newsletter

ONLINE DONEREN

Elk jaar, stuurt de stichting een mailing rond, naar potentiële sympathisanten met het verzoek om de stichting te steunen. Deze brief kunt u hier lezen. De stichting is een onafhankelijke stichting, die zich inzet voor de mensenrechten van Etnische Hongaren in Centraal-Europa. We strijden voor een Europese Samenleving, waar discriminatie op ras, op moedertaal en vervolging op grond van etniciteit verleden tijd zijn. Langs deze weg verzoeken wij u dan ook om de stichting te ondersteunen, dit kan online of  per bank. Ook is het mogelijk om anoniem aan de stichting te schenken.  Giften van de stichting zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Meer informatie over de belastingteruggaaf staat hier.

29-10-2010 HELP ONS NOG MEER MENSEN OP HUN RECHTEN TE WIJZEN.

Elk jaar, stuur de stichting een mailing rond, naar potentiële sympathisanten met het verzoek om de stichting te steunen. Deze brief kunt u hier lezen. De stichting is een onafhankelijke stichting, die zich inzet voor de mensenrechten van Etnische Hongaren in centraal Europa. We strijden voor een Europese Samenleving, waarin discriminatie op ras, op moedertaal en vervolging op grond van etniciteit verleden tijd zijn. Langs deze weg verzoeken wij u dan ook om de stichting te ondersteunen, dit kan online of  per bank. Ook is het mogelijk om anoniem aan de stichting te schenken.  Giften van de stichting zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Meer informatie over de belastingteruggaaf staat hier.

Op papier is  Roemenië een  land waar autonome volkeren niet onder dwang worden geassimileerd, en waar de oude etnische tegenstellingen volledig zijn gepacificeerd. Een land dat nota bene de identiteit van  haar autonome inwoners juist beschermd,  door een ruimhartig en buitengewoon rechtvaardig juridisch kader.  In de praktijk worden deze afspraken helaas zwaar geschonden.  Hieronder staan 10 gevallen beschreven, waarin Roemenie haar eigen afspraken zeer grof schendt. Namelijk de glasheldere afspraak dat  de taal van de minderheid verplicht te gebruiken is, daar waar meer dan 20 % etnisch Hongaars was. We hebben de competente autoriteiten verzocht om iets aan deze gang van zaken te doen. Hier kunt u meer lezen.

Voor een in Nederland opgegroeid persoon is het de normaalste zaak om voor zijn rechten op te komen. Zo zullen West-Europese burgers niet aarzelen om gebruik te maken van hun rechten en zullen ze niet schromen om klachten in te dienen bij het openbaar bestuur of om zelfs juridische processen te starten, dit in tegenstelling tot de Hongaarstalige burgers van Slowakije en Roemenië.   Deze verschillende houding is zeer opmerkelijk, gezien het feit dat we in een Europa zitten, waar in principe gelijkwaardige maatstaven gelden, meer informatie over   taalrechten in Centraal-Europa staat in het volgende artikel.

De ANWB  geeft elk jaar handige route kaarten voor haar leden uit.  T.a.v. van tweetaligheid valt het volgende op dat op de kaarten van Finland (Scandinavië), Italië (Alpen) en Spanje de benamingen voor de autonome minderheden gebruikt worden, namelijk de Zweedstaligen in Finland, De Duitstaligen in Italië en de Basken in Spanje. In het geval van het Nieuwe Europa, Roemenië en Slowakije worden deze achterwege gelaten. Wij hebben daarom de volgende brief naar de ANWB gestuurd, met het verzoek om dit aan te passen.

BRON EUROMINORITY.ORG