Mei  2011

EUR. COMM. HUNGARIAN HUMAN RIGHTS CENTRAL EUROPE

De taalrechten van deze minderheden, zijn zonneklaar geformuleerd in juridische verdragen die als voorwaarde tot toetreding tot de Europese Unie zijn ondertekend, zoals onder ander het handvest  voor regionale talenhet basisverdrag uit 1996 en het verdrag voor de bescherming van minderheden van Straatsburg uit 1995. Recentelijk heeft de Nederlandse overheid zelfs een consulaat in Cluj – Napoca geopend. Gedurende lange tijd stonden er vernederende borden bij de ingang, die de bezoeker in 7 talen welkom heetten, echter niet in de taal van de autonome Hongaarstalige bevolking.  Dit bord ging gepaard met een bord waarop stond dat het Roemeense de officiële taal is. Deze waren geplaatst door de racistische en xenofobe burgemeester Funar, deze discriminerende uitingen  gingen  gepaard met een ziekelijke beschildering van openbare voorwerpen in de kleuren van de Roemeense vlag.

ROEMENIE: NAAR NATIONALISME IS TERUG IN CLUJ -NAPOCA / KOLOZSVÁR

Op  20-5-2011 hebben leden van de Hongaarse gemeenschap de moed genomen om  de bezoekers van deze stad ook het Hongaars te verwelkomen, hetgeen nota bene een basisrecht is van de Hongaarstalige inwoners van Cluj-Napoca. Dit bord, dat in overeenstemming met de geldende wetten is geplaatst, is op vreemde wijze meteen verdwenen. De snelle wijze van verwijderen duidt op een professionele en georganiseerde aanpak. Tegelijkertijd met dit verwijderen is er op 23-5-2011 een discrimerende plaquette  geplaatst door de gemeente bij het beeld van koning Mátyás hetgeen het symbool van de Hongaarse gemeenschap in   Kolozsvár is.

Etnische samenstelling  in Transsilvanië. Rood is HongAARS, BLAUW KOMT OVEREEN MET ROEMEENS.

Cluj-Napoca ( Hongaars: Kolozsvár) is hoofdstad van het multiculturele Transsylvanië.  In Transsylvanië is net zoals in Cluj-Napoca  ongeveer 20 % van de bevolking Hongaarstalig.  De Hongaren zijn overigens  de enige bevolkingsgroep die de naoorlogse etnische zuiveringen  hebben doorstaan, lege synagogen zoals in Dés en het prachtige middeleeuwse centrum  in Sibiu (Hermannstadt,  Nagyszeben) herinneren aan  het  droevige lot van de Duitsers en de Joden die door de Roemeense dictator Ceausescu verkocht werden aan Duitsland en Israel.

Gedurende de afgelopen jaren hebben er  bij de ingang van de stad Cluj-Napoca alleen discriminerende anti-Hongaarse borden gestaan, deze zijn inmiddels wel verwijderd. *  Volgens de huidige Roemeense, Europese en bilaterale  wetgeving is dit een stad met Hongaarse taalfaciliteiten.  Deze rechten worden sinds hun bestaan met voeten getreden en zelfs tegengewerkt. Het spreekt voor zicht dat elk iniatief om de Hongaarse taal officieel te gebruiken op serieuze tegenwerking kan werken.

Dit alles lijkt een boodschap te hebben: “ Hongaren we hebben jullie overwonnen, jullie moeten je schikken en in  jullie lot van tweederangsburgers en het niet wagen om gebruik te maken van je rechten” Het effect van deze handelingen is psychologisch ook heel groot, omdat de Hongaarse gemeenschap al heel veel pesterijen en vernederingen van staatswege heeft moeten ondergaan. Het gaat hier overigens om het gebruik maken van de rechten die ze hebben als autonome bevolkingsgroep (rechten die hier overigens  zo vanzelfsprekend zijn   zoals  in het geval van de Franstalige minderheid in de Benelux of onze Friezen).  In Roemenie heeft men nog steeds geen afscheid kunnen nemen van het nationalisme en het chauvinisme dat niet past in de Europese Unie en zeker niet meer in de 21ste eeuw thuishoort.

Het morellen aan   Europese burgerrechten  en mensenrechten door basale taalrechten te ontkennen,  heeft geen goede invloed op de stabiliteit van Europa. Het respecteren van deze rechten is een aangelegenheid van elke Europese burger. Het respecteren van de rechten van etnische minderheden is van belang voor een structurele en duurzame etnische stabiliteit in de regio. ( Buurland en EU kandidaat : Servië) We spreken de hoop uit, dat de huidige burgermeester van Kolozsvár, de heer Sorin Apostu  in het openbaar afstand neemt van het schadelijke en primitieve nationalisme en de moed en de dapperheid heeft om het gebruik van de rechten van de Hongaarstalige mensen in het openbaar aan te moedigen.  Het moge duidelijk zijn, dat dit banale Balkan nationalisme  niets –maar dan ook niets te zoeken heeft in ons  Europa en een flagrante schending is van de intenties en de afspraken die er als voorwaarde voor de toetreding zijn gemaakt.

 

Drs. Gabor Landman

OP DIT BORD GEPLAATST BIJ DE INGANG VAN KOLOZSVÁR CLUJ-NAPOCA  BORD STAAT DAT ROEMEENS DE OFFICIELE TAAL IS.

OOK BIJ HET GEBOUW VAN ISDC, AEGON EN HET NEDERLANDSE CONSULTAAT ZIJN DE MEERTALIGE BORDEN VERDWENEN.

MOEDIGE POGING VAN LEDEN VAN DE HONGAARSE GEMEENSCHAP OM GEBRUIK TE MAKEN VAN HUN  TAALRECHTEN/

DE GEPLAATSTE BORDEN, ZIJN BIJNA METEEN IN HET GEHEIM GRONDIG VERWIJDERD.

 1994-2004 Publieke vernederingen van de autonome Hongaarstalige bevolking TE KOLOZSVÁR (CLUJ-NAPOCA).

EUROPESE AFSPRAKEN M.B.T TAALRECHTEN WORDEN GESCHONDEN IN ROEMENIE

ANDERE AUTONOME MINDERHEDEN IN DE EUROPESE UNIE.

Buiten de Hongaren In Transsylvanië, Servië en Slowakije   kent Europa de onder andere de volgende grote nationale autonome etnische of linguïstische minderheden, Franstalige minderheid in de Benelux, de Friezen in Nederland, het Welsh in Engeland, de Zweedstaligen in Finland,  de Duitstaligen in Italië en België, maar ook de Basken en de Catalanen.

Meer INFORMATIE :

HET MEERTALIGE WELKOMSTBORD IN CLUJ-NAPOCA  HEEFT HET SLECHTS TWEE DAGEN OVERLEEFD

PESTERIJEN TOT 2009!, MEN WORDT ELKE DAG IN EEN ANDERE TAAL VERWELKOMD, NATUURLIJK NIET IN HET HONGAARS

OP DE LEGE PAAL HEEFT JAREN HET ZEER DISCRIMINERENDE ZEVENTALIGE  BORD TOT  EIND 2009 GESTAAN, HET VIJFTALIGE BORD HEEFT HET SLECHTS TWEE DAGEN OVERLEEFD !

ROEMEENSE TOLERANTIE VIJFTALIG BORD MET HONGAARSE TEKSTEN VERDWIJNT  BINNEN TWEE DAGEN

GEEN BORDEN MET WELKOM IN HET HONGAARS   !

NEDERLAND RESPECTEERT
EUROPESE WETGEVING WEL !