December  2009

EUR. COMM. HUNGARIAN HUMAN RIGHTS CENTRAL EUROPE

Gelijkwaardigheid en Taalrechten in Slovenië.

 

Postbus 2492  

5202 CL ‘s Hertogenbosch 

Tel:  +31 (0) 87 8724745

Info@hungarian-human-rights.eu    

 http://www.hungarian-human-rights.eu

 

Slovenië een voorbeeld voor Centraal -Europa.

Tweetaligheid in Slovenië. Een voorbeeld voor Centraal-Europa.

Op onze website zult u veel voorbeelden vinden van mensenrechten schendingen in Centraal-Europa. In heel Centraal -Europa lopen de grenzen van volkeren en talen en die van staten niet met elkaar samen, zoals dit in bijvoorbeeld Nederland wel het geval is. 

 

Deze grenzen zijn vaak min of meer toevallig getrokken en bij het trekken van deze grenzen is nooit rekening gehouden met de bevolkingsamenstelling van het land. Het resultaat van twee wereldoorlogen is dat Centraal-Europa bestaat uit kunstmatige staten.

 

Een oud politiek dogma in deze kunstmatige staten is dat er een nieuw volk moet worden gecreëerd, om daarmee te zorgen dat er geen autonome minderheden meer bestaan, dat zich kunnen afzetten tegen de overheid of die zelfstandigheid willen. Zo heeft er in Tsjecho-Slowakije in 1946 een genocide plaatsgevonden tegen de Hongaarse autonome bevolking. Deze bevolking ging ‘s avonds in Hongarije slapen en werd de volgende dag in Tsjecho-Slowakije wakker.

 

Joegoslavië is uit elkaar gevallen, omdat de lijm van het etiket dat over verschillende volkeren en historische regio’s was opgeplakt was opgedroogd. Het uiteenvallen resulteerde in een bloedige oorlog, in de achtertuin van Europa.

 

Het dogma van een natiestaat, als een kunstmatige staat waarin een volk heerst en alle andere volkeren “minderwaardig” zijn en op een administratieve wijze aan het lijntje moeten worden gehouden, heeft geen bestaansrecht meer in de 21ste eeuw. Het is bijvoorbeeld absurd dat autonome Hongaren tot op de dag van vandaag in Centraal-Europa met geweld worden “verslowaakst” of “verroemeenst”.

 

Slovenië, heeft dit oude dogma van het met geweld assimileren van een autonoom volk nooit erkend. Slovenië heeft juist hierdoor een structurele etnische stabiliteit. De minderheidsgroepen hebben immers niets te duchten van de overheid die hen bestuurt, zij hebben immers volledige burgerrechten en hun taalrechten worden gerespecteerd. In West-Europa is dit overigens de meest normale zaak van de wereld. ( Friezen in Nederland, Frans en Duitstaligen in België, Duitstaligen in Italië, Zweedstaligen in Finland, Welsh in Engeland etc.)

 

Slovenië is een rechtsstaat waarin al haar inwoners gelijkwaardige rechten hebben. Dat deze rechten niet alleen papieren rechten zijn, blijkt uit de voorbeelden hiernaast. Door autonome volkeren niet te onderdrukken, worden de grenzen van de staten juist bevestigd. Bovendien kunnen de autonome volkeren zich loyaler opstellen tegen een staat, die haar eigen autonome bevolking niet onderdrukt.

 

De enige vraag die er overblijft, is waarom Roemenie en Slowakije niet een vergelijkbare wetgeving en rechtspraktijk kennen. Zoals uit de vele voorbeelden ( 1 t/m 10 ) op deze pagina blijkt. Zijn er eigenlijk argumenten te bedenken, waarom de Hongaarstalige autonome inwoners van Roemenie en Slowakije minder rechten zouden moeten hebben dan hun taalgenoten in Slovenië?

 

Met dank aan : Nyelvijogok.ro

 

 

 

Contact:

1.Tweetalige plaatsnaambordjes, niet alleen bij de bebouwde kom, maar ook daarbuiten. Klik op de afbeeldingen voor een groter format.

2.Tweetaligheid is overal terug te vinden. Straatnamen en parkeerautomaten etc.

4. De Hongaarse vlag wordt op alle staatsinstelingen gebruikt.

5. Het hongaars is een “echte” officiele taal. Alle formulieren etc. kunnen in het Hongaars worden ingevuld.

8. Een Hongaarstalig oordeel van het Sloveens constitutionele hof.

3. De Hongaarse taal wordt op alle bestuurlijke lagen gebruikt.

6. Kennis van de Hongaarse taal is in veel gevallen verplicht

7. Op het Sloveens identiteitskaart staan ook Hongaarstalige teksten.

9. Alle dienstverleners zijn tevens Hongaarstalig en gebruiken dan ook Hongaarstalige opschriften.

10. Het is vanzelfsprekend dat er in het Hongaarse taalgebeid van Slovenië geen openbare borden zijn die niet in de Hongaarse taal zijn opgesteld.

English Summary:

 

These online examples show you, that in Slovenia language rights of the autonomous population are respected.  The question that rises is why is the Slovakian and Romanian  language practice are so different.