Eur. COMM. HUNGARIAN HUMAN RIGHTS CENTRAL EUROPE

Op 21-11-2008 kreeg de stichting het volgende bericht  van Marnix Horstmeier binnen.  Horstmeier meent dat  de slachtoffers van mensenrechtenschendingen  dit  aan een “Oprechte haat” te danken hebben.

“OPRECHTE HAAT” 

Hongaarse rechten in SlowakijeFriday, November 21, 2008 2:15 PMFrom: "T.Horstmeier" <hors1642@planet.nl>To: Info@hungarian-human-rights.eu

 

Geachte heer/mevrouw,

 Ik heb jullie artikel gelezen over de Hongaarse rechten in Slowakije en het is te partijdig.

Ten 1ste de Slowaken zijn eeuwenlang onderdrukt door de Hongaren, ze zijn uitgebuit door hun en ze denken nog steeds dat het land van hun is en een zin van jullie is ”De Hongaren en de Slowaken hebben dus eeuwen lang in vrede naast elkaar in een land gewoond”dat is gewoon niet juist.

Uiteraard is het niet goed om de mensenrechten te schenden maar hun zijn zo lang onderdrukt geweest en uitgebuit door de Hongaren dat er een oprechte haat is gecreëerd.

De Hongaren schenden ook de mensenrechten van de Slowaken!!!

Jullie artikel is te partijdig en moet herzien worden en aangepast zo snel mogelijk!!!

Vriendelijke groet,

 

Marnix Horstmeier

Lingedijk 91

4196 HB Tricht

Nederland

.

Op 28-11-2008 heeft de stichting het volgende antwoord aan

de heer Horstmeider verzonden

Mijnheer Horstmeier,                                                                                                       ‘s Hertogenbosch  21-11-2008

De stichting heeft uw reactie in orde orde ontvangen. Hoewel uw reactie qua stijl en inhoudelijkheid te wensen overlaat, zullen we toch antwoorden.

U stelt dat wij partijdig zijn, dit is correct, de stichting heeft namelijk partij gekozen voor de mensenrechten. De diverse relevante wetten en verdragen kunt u van onze website downloaden. In de toekomst wordt het nu zeer karige aanbod bijgewerkt.

U stelt verder, zonder dat u historische bronnen citeert, dat de Slowaken lang onderdrukt zijn geweest. Los van de juistheid van dit standpunt, is het doel van deze opmerking niet duidelijk. Bedoelt u eigenlijk dat Slowaakse burgers die etnisch Hongaars zijn in Slowakije terecht worden onderdrukt, omdat de voorvaderen van deze Hongaren op hun beurt weer de Slowaken zouden hebben onderdrukt? Doelt u hiermee op een soort “erfzonde” of een “collectieve schuld” die door de jongere generatie wordt geërfd? Deze erfzonde of deze collectieve schuld rechtvaardigt dan geweld en onderdrukking op basis van etniciteit. Met andere woorden, sommige medemensen worden terecht als tweederangsburger geboren. Bedoelt u hiermee dat het terecht is dat Hongaren is Slowakije tweederangsburgers zijn? Stelt u hiermee dat de volgende mensenrechtenschendingen gerechtvaardigd zijn:

1-Zoals de herbevestiging van de Beneš decreten. 2-De behandeling van de  Malina Hedwig en 3-Het, zonder enkele rechtvaardigingsgrond, bijna doden en zwaar mishandelen door de Slowaakse politie van een onschuldige etnische Hongaar genaamd Krisztian Lengyel.

Hoe beschrijft u dan de genocide die na de tweede wereldoorlog 1945-1948 in Tsjecho-Slowakije tegen de autonome Hongaarse bevolking heeft plaatsgevonden, namelijk het verdrijven (meer dan 100.000) en als slaaf (40.000) verhandelen van de Hongaarse bevolking, door de Beneš  regering. Meer informatie hierover vindt u daarover in het  Never again van Feher Csaba uitgegeven in 2006, voorzien van referenties. Te downloaden van de website.  De Slowaakse regering heeft hierover nog nooit officiële excuses aangeboden. Is dit dan geen uitbuiting naar uw mening?

Verder stelt u dat de Hongaren de mensenrechten van de Slowaken schenden. Het is niet precies duidelijk wat u bedoelt. Onze stichting heeft namelijk meldingen gekregen van mensenrechtenschendingen door de Slowaakse overheid. Verder heeft onze stichting meldingen gemaakt van de aanmoediging van geweld tegen de Hongaarstalige bevolking van Slowakije door de huidige Slowaakse regering, onder andere gezien de uitspraken van de heer Slota. Hebt u voorbeelden van deze mensenrechtenschendingen waar u op doelt?

Hebt u verder kennis genomen, van de rest van het artikel, zoals het rehabiliteren van Tiso, de rood-bruine regeringscoalitie in Slowakije, de staatskundige problemen van de piepjonge staat Slowakije, de uitspraken van de partijleider van de regerende SNS partij, evenals de diverse concrete gevallen van mensenrechtenschendingen. Hebt u de referenties behorende bij het artikel gelezen ?

Verder stelt u “dat ze doen alsof het hun land is”. Doelt u hiermee op het feit dat etnische Hongaren die Slowaakse burger zijn, zich onderdaniger moeten gedragen dan andere Slowaakse burgers?

Realiseert u zich dat uw uitlatingen op het randje van fatsoen zijn en getuigen van een gebrek aan historisch besef. Discriminatie op grond van ethniciteit is in Nederland strafbaar.

Gelet op de bovenstaande punten  zien wij geen reden om aan uw verzoek te voldoen.   We moeten afstand nemen van de blinde haat , die u  kritiekeloos van iemand hebt overgenomen.  Deze “oprechte haat” ,  is geen basis om in Europa samen te kunnen leven.  Europa heeft al genoeg oprechte haat gekend, namelijk in de tragedies van de Eerste , Tweede Wereldoorloog, het communisme en de afschuwelijke oorlog in Joegoslavië.

Verder zullen we strijden tegen de onwetendheid waarvan u in uw reactie blijkt hebt gegeven.  U zou zich moeten schamen voor uw oprechte haat en u zeer beperkt historisch besef.

Voor de goede orde wijzen wij u erop dat uw persoonsgevens en uw reactie  in een registratiesysteem verwerkt worden.  Uw reactie wordt daardoor ook op het internet zichtbaar.

Hoogachtend   

Stichting Eur.Comm Hungarian Human Rights  Central –Europe  ’s Hertogenbosch