Nieuwsbrief December  — Hírlevél December  — Newsletter December 2011

EuR. Comm. HUMAN RIGHTS HUNGARIANS CENTRAL EUROPE

Stichting Eur. Comm. Human Rights Hungarians Centr. Eur.

KVK 412.11.689 Amsterdam  Postbank : 40 78 571

Postbus 2492   5202 CL  ‘s Hertogenbosch Nederland            

Tel:  +31 (0) 87 8724745 Fax:  +31 (0)  84 8304217

Info@hungarian-human-rights.eu

AFMELDEN VAN DE NIEUWSBRIEF -UNSUBSCRIBE -LEIRATKOZÁS A HIRLEVELRŐL

Kunt u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor de webversie. 

A hírlevél magyar nyelvű változatát itt olvashatja.

Please click here for the English language version of the newsletter

ONLINE DONEREN

Op papier lijkt Roemenië alle dossiers op orde te hebben, zoals ook gold voor het mensenrechtendossier toen het land in 2007 toetrad tot de Europese Unie. Nu de Nederlandse regering nog eens streng kijkt naar de criteria voor toetreding van Roemenië tot de Schengenzone zou het evengoed de naleving van de mensenrechten, zoals taalrechten,  nog eens in haar beoordeling tegen het licht moeten houden. Lees meer in het in het volgende artikel Roemenië alleen op papier klaar voor Schengenzone  ( Verschenen in  het ND en het NRC )

De anti discriminatie raad te Boekarest heeft recentelijk naar aanleiding van onze klacht (Hongaarse Versie  Roemeense Versiegeoordeeld dat  de gemeente Bontida discrimineert, omdat zij de  wet 215 / 2001 op het openbare bestuur niet naleeft.  Volgens regeringsverordening  1415 uit 2002 zijn Bontida ( Bonchida)   en Cluj-Napoca ( Kolozsvár ) immers gemeenten met officiële Hongaarse taalfaciliteiten.  Alleen op het station  van Bonchida staan er nog Hongaarstalige borden, de Hongaarstalige plaatsnaamborden, zijn verdwenen en illegaal vervangen door eentalige Roemeense plaatsnaamborden.  Onze oorspronkelijke brief  aan de gemeente staat hier.

Recentelijk heeft de anti discrimnatieraad te Boekarest naar aanleiding van onze klacht (Hongaarse Versie, Roemeense versie ) bepaald, dat het achterwege blijven van taalfaciliteiten in Kolozsvár  geen discrimiminatie is in de  zin van het regeringsbesluit O.G. 137/ 2002.  De gemeente Kolozsvár is volgens het besluit 477 van 06/12/2011 van de anti discrimnatieraad niet verplicht om Hongaarse taalfaciliteiten te bieden indien hier proces economisch overwegingen ten grondslag aan liggen (p4). Verder heeft de anti discriminatie raad de rechtsgeldige beslissing 99 van de gemeente raad uit 2002 niet in haar motivatie meegenomen,  tevens heeft  ze geen uistpraak gedaan over de juridische relevante volkstelling, die gebruikt moet worden voor het toepassingen  van de  bepalingen van het grondverdrag tussen Hongarije en Roemenie.   Onze oorspronkelijke brief aan de gemeente Kolozsvár staat hier.

HET RECHTSGELDIG BESLUIT NR 99 VAN 7 MAART 2002 VAN DE GEMEENTE CLUJ-NAPOCA VOOR HET PLAATSEN VAN HONGAARSTALIGE BORDEN WORDT AL BIJNA 10 JAAR NIET GERESPECTEERD.  

DE ROEMEENSE WET VERPLICHT HET
GEBRUIK VAN TWEETALIGE BORDEN, IN BONCHIDA ZIJN DEZE VERDWENEN