Nieuwsbrief April — Hírlevél Április — Newsletter April 2010

EuR. Comm. HUMAN RIGHTS HUNGARIANS CENTRAL EUROPE

De leerlingen van de Pontes Pieter Zeeman school  gingen in Maart op een schoolreis naar een partnerschool in Namestovo te Slowakije.  Volgens Slowaakse taalwet is het spreken van het Nederlands  en Engels tijdens deze schoolreis in sommige gevallen illegaal. Het is natuurlijk de vraag of de leerlingen zich van deze school kunnen verenigen met een wetgeving, die haaks staat op de principes van menselijke waardigheid en de mensenrechten. Meer informatie hier.

Na de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog zijn de grenzen van Europa vastgelegd. In de jaren 90 werden de taalrechten van autonome minderheden middels bilaterale en Europese verdragen bekrachtigd. Kort samengevat komt het eigenlijk op het volgende neer: In Europa zijn er twee principes: Men verandert eenzijdig geen grenzen en men respecteert de autonome talen. Roemenie heeft een zeer merkwaardige interpretatie van deze beide verplichtingen. Meer informatie hier.

Servië is kandidaat-lidstaat voor de Europese Unie.  Servië mocht geen lid worden van de Europese Unie, omdat het zich aan zeer grove mensenrechten schendingen had schuldig gemaakt. Vijf jongens uit Temerin hebben namelijk van een Servische rechtbank een disproportionele grote straf gekregen. De rechtbank heeft de schijn nooit kunnen weerleggen dat dit oordeel meer is dan een zakelijke en onafhankelijke toepassing van de wet is, maar juist een waarschuwing  aan de etnische Hongaren. Meer informatie hier.

Indien de essentie van de communistische dictatuur kan worden samengevat dan is dat een gebrek aan vrijheid. Dit werd bewerkstelligd, doordat een ieder deze vrijheid werd ontnomen, middels een volledige observatie door de geheime politie. Tot op de dag van vandaag bestaan er nog geheime akten, waarin bijvoorbeeld informatie staat waarmee men chantabel is. Europarlementariër László Tökés heeft onlangs een lijst openbaar gemaakt, waarop de namen van de geheime agenten staan die hem bespioneerden. Dat is meer dan 200 informanten van de Securitate. Meer informatie hier

CONTACT

Stichting Eur. Comm. Human Rights Hungarians Centr. Eur.

KVK 412.11.689 Amsterdam  Postbank : 40 78 571

Postbus 2492   5202 CL  ‘s Hertogenbosch Nederland            

Tel:  +31 (0) 87 8724745 Fax:  +31 (0)  84 8304217

Info@hungarian-human-rights.eu

AFMELDEN VAN DE NIEUWSBRIEF -UNSUBSCRIBE -LEIRATKOZÁS A HIRLEVELRŐL

Kunt u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor de webversie. 

A hírlevél magyar nyelvű változatát itt olvashatja.

Please click here for the English language version of the newsletter

ONLINE DONEREN

De Europese gemeenschap is een politieke en een economische gemeenschap met zonneklare  spelregels. Het bekende gezegde afspraak is afspraak heeft in sommige Europese landen een  een andere betekenis. Zo lapt Slowakije sinds 2006 het Europees verdrag voor autonome talen en het Europees verdrag voor mensenrechten aan haar laars. Griekenland heeft net zoals Hongarije onjuiste informatie  aan Brussel  gegeven over het begrotingstekort en heeft  het verdrag van Maastricht geschonden. Lees hier het artikel MSZP veroorzaakt Grieks tragedie van Zsolt Szabó  en László Marácz, waarin zij  een rule of law binnen de Europese Unie  betogen.

04-03-2010 HET COMMUNISTISCH VERLEDEN LAAT CENTRAAL EUROPA NIET LOS.