November 2008

EUR. COMM. HUNGARIAN HUMAN RIGHTS CENTRAL EUROPE

Sinds 2006 bestaat de regering van Slowakije  uit een rood bruine coalitie van Sociaaldemocraten (Fico), oud communisten (Meciar) en een nationaal socialistische partij, namelijk de SNS van Jan Slota. Deze partij van de haat is openlijk racistisch en xenofoob en is onder andere in opspraak gekomen, door het rehabiliteren van oorlogsmisdadigers als Tiso en Hlinka (1). Recentelijk heeft de Slowaakse regering als enig Europees land de Beneš decreten opnieuw bekrachtigd(2). Deze Beneš decreten sluiten etnische Hongaren  van deelname als volwaardige burgers in in het huidige Slowakije. Hiermee is Slowakije het enige land dat wettelijk  onderscheid maakt op de basis van etniciteit. Jan Slota van de regerende SNS is in zijn uitspraken al veel verder gegaan door het volgende te stellen:

“Hongaren zijn de kanker van het Slowaakse volk, ze moeten daarom zonder vertraging uit het lichaam van de natie verwijderd worden” (3)

 

1. Mensenrechtenschendingen in Slowakije.

 

Postbus 2492   5202 CL ‘s Hertogenbosch  Tel:  +31 (0) 87 8724745

Info@hungarian-human-rights.eu      http://www.hungarian-human-rights.eu

 

SLOTAKIA

De  huidige (5) regering dient de internationale, Europese wetten en bilaterale verdragen te respecteren. De mensenrechten schendingen moeten per direct stoppen. De regering moet ophouden  de bevolking tegen het arme en onderdrukte Hongaarse zuiden op te hitsen.  Slowakije moet ook  de normen en waarden van europa respecteren.  Het principe van collectieve schuld moet per direct worden geschrapt.  

Zolang de SNS van Slota in de regering van Slowakije zit, is elke veroordeling van mensenrechtenschendingen  door   “Slotakia”  ongeloofwaardig. Deze regering dient dan ook door Europa te worden gesanctioneerd. Ze bedreigt immers de stabiliteit van Midden Europa en schept de basis voor een Europa van rechteloosheid, waarin collectieve schuld en discriminatie op grond van etniciteit mogelijk zijn.

Dood aan dE HongareN

Nyitracsehi

(Čechynce) 6-11-2008

De stichting heeft de afgelopen twee jaar meerdere meldingen gehad van mensenrechten schendingen in Slowakije. Deze incidenten kunnen daarom niet meer als losstaande gebeurtenissen worden gezien. Rechts kunt u voorbeelden van recente mensenrechtenschendingen zien.

2. Waarom worden er mensenrechten geschonden ?

3.Waarom wonen er Hongaren in Slowakije?

Tot 1920 woonden Slowaken in Hongarije, bij het verdrag van Trianon werd een groot stuk van Hongarije toegevoegd aan  de kunstmatige staat Tsjecho-Slowakije.   De Hongaren en de Slowaken hebben dus eeuwen lang in vrede naast elkaar in een land gewoond. Slowakije is echter een piepjonge staat, die in haar huidige vorm pas sinds 1993 bestaat. Haar grondgebied  bestaat uit het grondgebied van de nazi staat  Slowakije uit 1939 en een smalle strook in het zuiden, die van Tsjecho-Slowakije is geannexeerd.  De Slowaakse  staat is  gesticht op een leugen namelijk op het Wilsoniaanse beginsel van nationale zelfbeschikking, maar datzelfde beginsel geeft ook de Hongaren in het zuiden het recht om zich af te scheiden. De oprichting van de Slowaakse staat wordt nog steeds, gerechtvaardigd door de slachtoffers ervan tot schuldigen te maken. (4) De autonome etnische Hongaarse inwoners wonen in het land waar hun voorouderen zijn geboren. Zij hebben zich nooit verplaatst,de grenzen van de Slowaakse staat wel.

 

 

5. Wat moet er gebeuren?

6. Wat kunt u doen ?

-Een brief sturen naar de Slowaakse ambassade, waarin u uw zorgen uit.

-Uw vrienden , kennissen en of politieke vertegenwoordiging wijzen op deze absurde gang van zaken in de Europese Unie.

-Slowaakse producten boycotten en de leveranciers informeren waarom u afziet van Slowaakse Producten.

-De Stichting Hungarian Human Rights steunen met een geldelijke bijdrage.

 

HUNNEN AAN HET GAS

HONGAREN IN DE DONAU.

HonGAARSE BASISSCHOOL

7-11-2008 Érsekújvár

HONGAARSE PLAATSNAMEN WORDEN DOORGESTREEPT.

HONGARen WORDEN DOOR DE SLOWAAKSE POLITIE MISHANDELD. Klik  Op de AfbeeldiNG

HONGAARS SpreKEN OP STRAAT IS GEVAARLIJK. De SLOWAAKSE REGERING laaT DE SLACHTOFFERS IN DE STEEK.

(Malina Hedwig )

4. Waarom worden Hongaren in Slowakije onderdrukt?

De Slowaakse staat heeft er belang bij om de Slowaken tegen de Hongaren op te hitsen. De Hongaren in Slowakije hebben immers  rechten, krachtens diverse internationale, Europese en bilaterale verdragen. Op sommige verdragen is de inkt bij wijze van spreken nog pas opgedroogd. Als de Hongaren hun rechten mogen gebruiken, zoals taalrechten en gelijke burgerrechten krijgen dan leidt dat tot decentralisatie. Dat verzwakt de macht van Bratislava en is het laatste wat  Fico  wil.

SLOVAKIJE VAN 1939 Tot 1945 ( NAZISTAAT )

Sinds 1993  Staat Slowakije  Weer op de Landkaart. De Rode geBIEDEN zijn van het

voormalige

Tsecho-SLOWAKIJKE

GEANNEEXEERD.

ROOD IS HONGAARS.DE HONGAREN WONEN AAN EEN SMALE STROOK DIE aAN HONGARIJE GRENST.

VANAF 1945 TOT 1993 Bestond er een ANDERE STaAT.

SLOTAKIA HET SLOWAKIJE VAN SLOTA HOORT NIET BIJ EUROPA. 

WAT ER NU GEBEURD GAAT TEGEN ALLES IN WAAR EEN VERENIGD EUROPA VOOR STAAT.

Bronnen:

 

1:) Slovak Spectator Tiso honoured: What the hell's going on up there? 28-2-2000.http://www.spectator.sk/articles/view/2099/11/

 

2:)  Miklós Tóth: Slowakije, zgn. Beneš-decreten.   http://www.hungarian-human-rights.eu/AS_037.pdf

 

3:)  Jan Slota´s public statements. http://www.hungarianhistory.com/lib/ebnerslota.pdf

 

4:)  Michiel Klinkhamer : Wangedrocht Slowakije verdient geen steun.  Volkskrant 22-9-1997 (pagina 7)

5:) László Marácz: Slowakije in de greep van populisten.  http://www.hungarian-human-rights.eu/AS_0015.pdf

 

 

Contact: