Juni  2009

EUR. COMM. HUNGARIAN HUMAN RIGHTS CENTRAL EUROPE

Desinformatie in het artikel Zwarthemden van deTelegraaf van 21-6-2009.

Onjuistheid 1: “De net opgerichte partij JobbikDe partij Jobbik is al veel eerder opgericht, namelijk 24 oktober 2003.  Haar voorganger de MIEP bestaat al veel langer. Onjuistheid 2:  “Eenvoudige zondebokken als Roma en Sinti.”Roma en Sinti zijn synoniemen voor dezelfde etnische groep, namelijk zigeuners.Onjuistheid 3:  “Burgermilitie door de politiek en de politie getolereerd.”De Hongaarse garde is op 16-12-2008 door de Hoofdstedelijke rechtbank van Budapest ontbonden, dit oordeel is nog niet rechtsgeldig, omdat de Hongaarse Garde hier beroep tegen heeft aangetekend. Er een zeer fel protest door alle politieke partijen, behalve de Jobbik tegen de Hongaarse Garde. Hongarije is een rechtsstaat en niet een dictatuur. Een vereniging kan pas dan worden ontbonden als een rechtbank hierover een oordeel heeft geveld. Ook diverse bijeenkomsten van deze beweging zijn door een bestuurlijk besluit verboden geweest. Zodra de Hongaarse Garde de wet overtreedt grijpt de Hongaarse politie in. Heeft de auteur voorbeelden van illegaal gedrag dat door de Hongaarse politie door de vingers werd gezien ?Onjuistheid 4 “ rechten van minderheden garanderen”Hongarije hecht zeer veel aan bescherming van haar etnische minderheden, zeker omdat ongeveer 4 miljoen Hongaren door eenzijdige grenswijzigingen minderheid zijn geworden in de buurlanden. Kan de auteur aangeven welke rechten van een minderheid niet worden gegarandeerd? Een voorbeeld hiervan kan bijvoorbeeld wel in het buurland Slowakije worden gevonden, waar Zigeuner vrouwen worden gesteriliseerd, zonder hun toestemming. Onjuistheid 5: “Gedoodverfde liberaal conservatie premier Orban geen afstand van de jobbik”De heer Orbán is nu geen Premier. Dit is de heer Gordon Bajnai van de regerende socialistische partij. Het is echter niet uit te sluiten dat de heer Viktor Orbán premier wordt bij de volgende verkiezingen.Onjuistheid 6:”Al jaren flirt deze demagoog met de facisten.”Orbán heeft zich juist gedistantieerd van fascisten. Dit is in diverse kranten en interviews te lezen. Verder is het niet duidelijk waar de heer Orbán de kwalificatie van demagoog aan te danken heeft. Onjuistheid 7: “Arpád vlaggen uit de tweede wereldoorlog “.De Arpád vlaggen komen niet uit de tweede wereldoorlog.  Zie publicatie Amsterdam Studies.Onjuistheid 8: “Want Jobbik eisen twee derde van het verloren grondgebied voor 1919 terug. Er is geen enkele politieke beweging in Hongarije die het grondgebied terugeist en daarmee het verdrag van Parijs uit 1947 eenzijdig zou willen opzeggen ook niet de Jobbik. Kan de auteur een bron aanwijzen waaruit dit blijkt ? Er is in de regio wel een politieke partij, die dit in haar partijprogramma heeft staan, dat is de Groot-Roemenie partij, die inmiddels ook is gekozen in het Europese parlement. Hongarije verloor haar grondgebied bovendien op 4 juni in 1920 en niet in 1919, door het vrede  verdrag van Trianon.Onjuistheid 9: “Dat zijn grote delen van Roemenie, Servië en Slowakije”.Hongarije verloor grondgebied aan Tsjecho-Slowakije, Roemenie en Joegoslavië en een smalle strook aan Oostenrijk. Inmiddels bestaat het verloren grondgebied uit Slowakije, een deel van Roemenie, Oekraïne, Servië, Kroatië, Slovenië en Oostenrijk. In Roemenie, Servië en Slowakije wonen er veel Autonome Hongaren die minderheid zijn geworden, omdat de grenzen van de staat waarin ze woonden zich verplaatst hebben. Men ging slapen in Hongarije en werd wakker in Roemenie. Tot op de dag van vandaag moeten deze autonome Hongaarstalige inwoners strijden voor hun rechten. Rechten die voor andere autonome minderheden in Europa overigens vanzelfsprekend zijn. ( Franstaligen in België, Friezen in Nederland, Duitstaligen in Italië )Walgelijke vergelijking: “Heims in Reich”. Deze vergelijking is onjuist, aangezien er geen enkele Hongaarse politieke beweging is die de grenzen wil veranderen. Er zijn zeker problemen in de regio en niet alleen in Hongarije. Deze verdienen echter een volledige, juiste en eerlijke analyse en niet de goedkope vergelijking met de Holocaust.

Szövegdoboz: 2. Reactie naar aanleiding van dit artikel. 23-6-2009

1. Zwarthemden, Telegraaf 21-6-2.

3. Antwoord van de Heer van Savelberg 24-6-2009

4. Verzoek om rectificatie 24-6-2009

Beste heer Landman, 

 

Ik klim maar even in de pen, naar aanleiding van uw schriftelijke reactie op mijn column over Hongarije in De Telegraaf. 

Graag wil ik ingaan op uw opmerkingen. 

 

1. Jobbik heeft voor het eerst meegedaan aan de Europese verkiezingen. De beweging is de afgelopen jaren sterk gegroeid en laat pas sinds kort ook van zich horen als partij. 

2. Roma en Sinti zijn de zwakste groep in de Hongaarse samenleving. In WO II werden zij door de nazi's ernstig vervolgd. ,,Zigeuners" is de gangbare term, en zoals u ongetwijfeld weet ook een scheldwoord in Hongarije.  

3. De Hongaarse Garde is nog steeds actief en zelfs de politievakbond werkte tot voor kort met hen samen. De beediging van deze paramilitaire burgermilitie voor de historische coulisse van Boedapest is een smet op het Hongaarse blazoen. Dat deze fascistische beweging open en bloot kan optreden, zonder tegendemonstraties van veronruste burgers, is medeverontwoordelijk voor het sterk gedaalde aanzien van de Hongaarse politiek in het buitenland. 

4. De Roma en Sinti leven in Hongarije in erbarmelijke omstandigheden. Niet alleen in Hongarije, ook in de buurlanden, maar daar gaat deze column niet over. In een column mag de auteur overigens zijn eigen mening ventileren, en zaken overigens scherp benoemen. 

Zoals u ongetwijfeld weet zet de EU grote vraagtekens bij de manier hoe de Roma en Sinti in Hongarije, Slowakije, Roemenie etc. worden gediscrimineerd. 

5. Ik heb vaak naar Orban Viktor bij demonstraties op straat in Boedapest geluisterd. Uitdrukkelijk heet hij dan de aanhangers van Jobbik en Miep met hun Arpad-vlaggen welkom. Ik houd hem voor een gevaarlijke demagoog. Zowel uw mening als die van mij zijn legitiem. 

6. Orban zegt de ene dag dit en dan dat. Door live naar hem te luisteren (zie 5) weet ik voldoende. 

7. De Arpad-vlaggen zijn in WO II misbruikt door de Pijlkruisers. Niet alleen de fascisten bij Jobbik en Miep weten dat. Door die vlag opnieuw te gebruiken bij nationalistische optochten laat men zien over weinig gevoel voor historische gevoeligheden te beschikken. 

8. Tientallen aanhangers van Jobbik hebben me dit verteld op het Vörösmartyplein voor Cafe Gerbeaud. De aanhangers van neonazipartij MIEP, die ongehinderd door politiek of politie op het Heldenplein van Boedapest de Holocaust mochten ontkennen, zeiden hetzelfde tegen me. Namelijk dat ze het grondgebied van voor Trianon terugeisen. Ik heb 1919 geschreven omdat de Verdragen van Versailles wat bekender zijn dan Trianon, maar u heeft gelijk dat het juiste jaartal in Hongarije 1920 moet zijn. 

9. Trianon vond bijna een eeuw geleden plaats. Kennelijk hebben veel mensen het verlies van de Dubbelmonarchie en de dubieuze rol van Hongarije in WO II nog niet kunnen verkroppen. 

10. Bij interviews op straat, die ik sinds tien jaar in Hongarije voer, hoor ik iedere keer weer dat de schande van Trianon ongedaan gemaakt moet worden. Jobbik, Miep en Fidesz bespelen deze sentimenten met veel gevaar. Dat de politiek, politie en de burgers weinig doen tegen de Hongaarse Garde, de discriminatie van Roma en Sinti, de provocatieve optochten in hun slums en de recente moordserie is in mijn ogen sterk verontrustend. Het alledaagse racisme en de vervolging in WO II zorgen ervoor dat een waarschuwing op haar plaats is. 

 

Met vriendelijke groet,

 

Rob Savelberg

 

Correspondent De Telegraaf

 

 

Geachte Mijnheer Paradijs,                                                          

 

Bij deze verzoek ik u, om een rectificatie naar aanleinding van onjuistheden in het artikel van 21-6-2009, in de telegraaf te publiceren waarin het volgende staat:

 

1-De auteur heeft abusievelijk gesteld dat Jobbik pas is opgericht. Dit is onjuist, aangezien Jobbik sinds 2003 actief in de Hongaarse politiek is.  Haar voorganger de MIEP bestaat al veel eerder.

2-De auteur heeft abusievelijk gesteld dat Orbán de premier van Hongarije is. Dit is onjuist Orbán is de leider van de grootste oppositie partij. De premier van Hongarije is de heer Gordon Bajnai van de regerende socialistische partij. (Dit is een hele grove fout. Het is zeer eenvoudig om na te gaan wie de huidige premier van Hongarije is.  Als de auteur daadwerkelijk in Hongarije is geweest, dan moet het aan uw aandacht zijn ontsnapt dat  er veel maatschappelijk protest tegen de premier van Hongarije is, namelijk de heer Bajnai.

3- De auteur heeft abusievelijk gesteld dat er Arpád vlaggen uit de tweede wereld oorlog vol trots bij demonstraties worden gedragen. Dit is onjuist. Het gebruik van fascistische symbolen uit de tweede wereldoorlog, is in Hongarije strafrechtelijk verboden.

(Uitleg : De Arpád vlaggen komen niet uit de tweede wereldoorlog.  Arpád vlaggen met 4 witte strepen en 4 rode strepen worden sinds de 11 eeuw door de Hongaarse koningen uit de Arpad dynastie gebruikt. In de tweede wereldoorlog gebruikten de fascistische pijlkruisers een rode vlag met vijf rode en 4 witte strepen, aangevuld met een pijlkruiser symbool met daarin een H afgebeeld. Heeft de auteur een enkele foto of bron, waaruit blijkt die vlag zoals onder 2 bij demonstraties worden gebuikt?)

 

 

1-Historische Arpád Vlag. Vanaf de 11e eeuw in gebruik. Deze staat ook in het wapen van Hongarije. 2-Vlag uit de tweede wereldoorlog van de Pijlkruisers.  Deze wordt niet in het openbaar gedragen, omdat dat krachtens wet verboden is.

4-De auteur heeft abusievelijk gesteld dat Jobbik 2/3 van het grondgebied van voor 1920 terug eist. Dit is pertinent onjuist.  Er is geen enkele politieke beweging in Hongarije die het grondgebied van  voor 1920 terugeisen. Een dergelijk eis zou op zijn minst voor een diplomatieke rel met de buurlanden zorgen.

(Uitleg:  In de column presenteert de auteur het terugeisen van 2/3 van het grondgebied door Jobbik als een feit. Niet als een mening van Jobbik sympathisanten. Jobbik zou gouden bergen beloven.Dan moet de auteur toch een bron hebben waaruit deze eis zou blijken ?  Dit hoef ik u aan een  journalist toch niet uit te leggen?)

 5-De auteur heeft abusievelijk gesteld dat het verloren Grondgebied bestaat uit Roemenie, Servië en Slowakije”, Dit moet zijn Slowakije, een deel van Roemenie, Oekraïne, Servië, Kroatië, Slovenië en Oostenrijk. Hongarije verloor haar grondgebied in 1920 bij het verdrag van Trianon  en niet in 1919.

6- De auteur biedt zijn excuses aan voor het schaden van de belangen van de autonome Hongaarstalige bevolking in de buurlanden van Hongarije. De Hongaarstalige minderheden in Slowakije, Oekraïne, Roemenie en Servië zijn tot op de dag van vandaag onderworpen aan een politiek van gedwongen assimilatie. Hun rechten zoals deze in diverse bilaterale en Europese verdragen staan worden niet of slechts symbolisch gerespecteerd. 

( Door valselijk te stellen dat een Hongaarse politieke partij 2/3 van het grondgebied terug wil schaadt de auteur  de belangen van deze autonome Hongaarstalige minderheden. In tegenstelling tot een grenswijziging streven zij juist een autonomie na, zoals deze in West-Europa gebruikelijk is. Voorbeeld: Franstaligen in België, Zweedstaligen in Finland, Duitstaligen in Italië. Informatie over de onderdrukking van deze autonome bevolking kunt u op de website van onze stichting vinden.

Zie : http://www.hungarian-human-rights.eu   Onze stichting zet zich in voor de mensen rechten van Hongaren in Centraal – Europa, dit is conform de doelstellingen die bij notariële akte zijn vastgelegd. )

 

Hoogachtend,

 

Drs G. Landman

 

Penningmeester

 

European Committee Human Rights Hungarians Central Europe.

Lefelé nyíl: 1
Lefelé nyíl: 2

DESINFORMATIE

Geachte heer Paradijs,             

                Met verbijstering heb ik kennis genomen van de inhoud van het artikel Zwarthemden dat op 21-6- 2009 in de Telegraaf is verschenen, geschreven door uw correspondent de heer Rob Savelberg in Berlijn. Het artikel is buitengewoon suggestief en bestaat verder uit een opsomming van grove fouten.

Een echte analyse van de maatschappelijke problemen in Centraal Europa geeft de schrijver niet. Ik vraag u dan ook vriendelijke om mijn antwoord te publiceren. Verder verzoek ik u om na te gaan of dit artikel voldoet aan de journalistieke standaarden van de Telegraaf. Er bekruipt me  een angstig gevoel, als ik zie wat uw correspondent, zonder bronnen onderzoek, aan het papier durft toe te vertrouwen.

‘s Hertogenbosch

Door Drs. Gábor Landman

3. Antwoord van de Telegraaf 26-6-2009. Klik op de afbeelding voor een hogere resolutie

De raad voor de Journalistiek heeft besloten, dat de klacht tegen een column van de heer Savelberg ongegrond is. Immers een columnist heeft een grote mate van vrijheid en mag stijlmiddelen zoals overdrijven en bewust eenzijdig belichten gebruiken.  Verder mag een columnist onjuistheden publiceren, zolang hij maar naar een ander verwijst (demonstranten op straat ).  Het oordeel van de raad van de journalistiek is hier te lezen.

 

Het is overigens aan de lezer van die krant om het nieuws op kwaliteitswaarde te beoordelen.