Január 2010

EUR. COMM. HUNGARIAN HUMAN RIGHTS CENTRAL EUROPE

Hollandia 1998-ban ratifikálta az Európai Regionális Nyelvek Kartáját (amit Románia 2008-ban, Szlovákia már 2002-ben). A fríz nyelvet elsősorban Frízországban, de jog szerint egész Hollandiában hivatalos nyelvként lehet használni.  Hollandiában a fríz nyelvhasználatot nem kötötték egy adminisztratív százalékhoz, mint például Erdélyben, ahol csak azokon a településeken használható a magyar nyelv, ahol a lakosság meghaladja a 20 százalékos arányt. Sajnos Hollandiában is volt példa arra, hogy a kisebbségi nyelvet nagyon korlátozták. Így 1948-ban a holland hatóságok még rendkívül megalázó módon fríz parasztokat büntetek meg, mert a tejes kannájukra frízül írták fel azt, hogy molke (tej), és nem hollandul (melk). A hatóságok azzal indokolták a hatósági eljárást, hogy a hatályos kormányrendelet szerint nem lehet a fríz elnevezést használni. Még sok fríz emlékezhet az 1951 előtti időkre, az úgynevezett gumibot péntekre (kneppelfreed), amikor a rendőrség kemény fellépéssel oszlatott fel egy tüntető tömeget, amely a fríz nyelvnek a bírósági tárgyalásokon való hivatalos használatáért tüntetett.

1-Bevezető

 

.

A hollandiai fríz kisebbségi nyelv joggyakorlata példaértékű a romániai és szlovákiai magyar anyanyelvű lakosság számára.

Napjainkban Frízországban már a községek dönthetik el, hogy a fríz feliratok mellé holland nyelvű táblákat is helyezzenek-e el. Így néhány településen, már csak fríz nyelvű helységnév táblákkal és utcanevekkel lehet találkozni. Ha a kétnyelvű táblák mellett döntenek, akkor a fríz nyelvű tábla kerül az első sorba, a holland pedig a másodikba. A polgármesteri hivatalokban és a frízországi megyeszékházán a hivatal elnevezését tartalmazó táblák fríz nyelvűek.

 

A frízországi közigazgatási állások meghirdetésénél a fríz nyelv ismerete, vagy a fríz nyelvhez való pozitív magatartás alapfeltételnek számít. Frízországban minden új lakos egy ingyen fríz nyelvtanfolyamot kap ajándékba. A frízországi hatóságok így akarják ösztönözni az embereket arra, hogy tanuljanak frízül.  Több kampányt finanszíroznak állami és európai forrásból, amelyek arra buzdítják az embereket, hogy frízül beszéljenek a munkahelyükön, vagy a hivatalban. Természetesen a szülőket is arra szólítják fel, hogy gondoskodjanak a fríz anyanyelv ápolásáról. Ez érvényes azokra a településekre is, ahol a frízek aránya nagyon kicsi (10 százalék vagy annál kisebb). Ezen kívül a fríz települések egy része kizárólag fríz nyelven kommunikál a megyével.

A közintézmények nevei általában csak fríz nyelvűek, mint például a wetterskip, (megyei vízügyi hatóság). A holland nyelvű elnevezésüket hivatalosan nem szabad használni.

Azok, akik bizonyítani tudják, hogy Frízországból származnak, a hollandosított neveket a fríz eredetire változtathatják vissza.  Így például Zuidema-ból Sudema lesz vagy Roodbergen – Readbergen.

Hollandiában, Romániához hasonlóan létezik egy kisebbségi nyelv, a fríz, amelyet az ország északi részén, Frízországban, beszéli egy majd félmillió fős autonóm kisebbség. A fríz nyelv a holland nyelvtől eltérő önálló nyelv, amely nagyon közel áll a régi angol nyelvhez. Hollandiában 440 ezer ember beszél frízül, ebből 350 ezer anyanyelvének tekint. Hollandián belül tehát, a fríz nyelvet az összlakosság közel 3 százaléka ismeri, anyanyelvként körülbelül 2 százaléka használja. Frízországban a lakosság 95 százaléka ért frízül.

2-A fríz nyelv használatának jogi kerete.

3-A fríz nyelv használata az oktatásban

Frízországban a fríz nyelv oktatása minden általános- és középiskolás számára kötelező. Így, bár a lakosságnak csak az 54 százaléka fríz anyanyelvű, minden frízországi lakos érti a fríz nyelvet. Frízországban most indították be a háromnyelvű általános és középiskolákat, ahol fríz, holland és angol nyelven oktatnak. Minden hivatalos oktatásügyi szerv azt hangsúlyozza, hogy az anyanyelven történő oktatás az érvényesülésnek alapfeltétele. Több tudományos vizsgálat bizonyítja, hogy azok a gyerekek, akik az anyanyelvükön tanulnak, jobban érvényesülnek, és ugyanolyan jól tanulnak meg hollandul vagy angolul, mint a holland nyelvterületen elő diákok, sőt jobban és gyorsabban tanulnak meg angolul beszélni.  Sajnos mind a mai napig nem sikerült végleges felszámolni azzal a rendkívül ártalmas tévhittel, hogy a gyerek jobban érvényesül, ha a többségi társadalom nyelvén tanul, és nem az anyanyelvén.

5- A fríz nyelv használata a közigazgatásban

6-A fríz nyelv használata a bíróságokon

A fríz egy teljesen hivatalos nyelv Hollandiában. A bíróságokon a jegyzőkönyvtől az ítéletig minden fríz nyelven készülhet el. Amennyiben egy céget vagy társulatot akarunk alapítani, akkor azt fríz nyelven is megtehetjük. Más közjegyzői szerződéseket, lehet az egyszerű házvásárlás vagy végrendelet fríz nyelven lehet kiállítani, anélkül hogy a hivatalos fríz nyelvű szöveget egy holland nyelvű fordítással kelljen párosítani. A ljouwerti bíróság adatai szerint a bíróság alkalmazottjainak 53 százaléka aktívan beszél frízül, 46 százaléka pedig érti a fríz nyelvet. A fennmaradó 1 százalék egy furcsa kivétel, mivel a bíróság álláshirdetéseiben kötelező elvárás a fríz nyelv alapismerete.

4-A fríz nyelv használata a kereskedelemben

Frízországban több cég is van, amely a fríz nyelvet használja a kereskedelemben. Természetesen nincs olyan törvény vagy bármilyen jellegű nyomás azokon, akik kizárólag a fríz nyelvet használják holland feliratok nélkül. Az utóbbit ráadásul állami támogatásban részesítik.  Az AFUK (Fríz nyelv alapítvány) ingyen oszt szét olyan matricákat, amivel jelezni lehet a vásárlók felé, hogy frízül is lehet beszélni.

7. A fríz nyelv használata a médiában

Hollandiában a hivatalos holland közmédiában az Omrop Fryslan fríz médiacsoport fríz nyelven sugároz tévé- és rádióműsorokat.  Több újságban jelennek meg fríz nyelvű cikkek. Hollandiában a fríz nyelvű könyvek és fríz nyelvű kiadások állami támogatásban részesülnek. Alkalmanként előfordul, hogy egy híres holland énekes veszi a fáradságot, hogy egy slágeréból, egy fríz változatot készítsen, mint ahogy Guus Meeuwis tette, amikor Ljouwertben az egyik legsikeresebb slágerét frízül énekelte („It is in Nacht”). A fríz kiejtés megtanulása egy holland anyanyelvű ember számára komoly feladatot jelenthet.

8. Beszéljen frízül kampány

A fríz nyelvet több kampánnyal is próbálják népszerűsíteni. A fríz nyelvet 1980-ig visszaszorították, és csak nagyon korlátozott feltételek mellett lehetett hivatalos nyelvként használni.

Napjainkban megyei, országos és európai szinten léteznek források a fríz nyelv használatara. Minden frízországi politikai irányvonal a fríz nyelv védelmét és kizárólagos használatát az Európai Regionális Nyelvek Kartájában megfogalmazott jogokra és előírásokra alapozza.

 9.  Hivatalos nyelv, korlátozó feltételek nélkül

 10. A fríz nyelv használatára vonatkozó irányvonal

11. További nyelvvédelmi javaslatok

ForrÁSOK / Több információ ÉS KÖSZÖNET

12.  Egyesített Európa

Sajnos még Hollandiában is vannak tisztázatlan apróságok, annak ellenére, hogy a fríz a Holland Királyságnak a hivatalos nyelve. Így előfordul, hogy Frízországon kívül a nyelvi jogok érvényesítése praktikus akadályokba ütközhet. Az Európai Regionális Nyelvek Kártája csak Frízországra vonatkozik, viszont a fríz nyelv egész Hollandia területén hivatalos nyelv.

Előfordul, hogy nem figyelnek a fríz nyelvi jogokra, így például a holland útlevélen és jogosítványon még nem szerepelnek fríz nyelvű feliratok. Fríz érdekvédelmi társulatok azt szorgalmazzák, hogy ezeket a diszkriminatív megnyilvánulásokat szüntessék meg.

Több fríz település elfogadott egy politikai irányvonalat, amely a következőkre vonatkozik:

- Csak fríz nyelvű táblák elhelyezése a polgármesteri hivatalon.

- Kizárólag fríz nyelven meghirdetett állások.

- A fríz községek egymás közötti kommunikációja kizárólag fríz nyelven történjen.

- Új utcanevek kizárólag fríz nyelven állíthatóak ki.

- A polgármesteri hivatal fríz nyelven kommunikál a polgárok felé. 

- Minél többet kell fríz nyelven publikálni.

- A tanács kizárólag fríz nyelven készíti a jegyzőkönyveit.

A holland törvény biztosítja azt a jogot, hogy az, aki nem beszél frízül holland nyelven is értesülhessen a tanács döntéseiről. Ezt a jogot egy holland anyanyelvű ember úgy érvényesítheti, hogy egy holland fordítást készíttet. Amennyiben a szóban forgó holland anyanyelvű állampolgár személyesen érintett valamilyen ügyben, akkor a fordításért nem kell fizetnie.

Az európai regionális nyelvek tanácskozó testülete azt javasolta a holland kormánynak, hogy ha a kormány a holland alkotmányba belefoglalja azt, hogy a holland Hollandiában egy hivatalos nyelv, akkor a fríz nyelvet is bele kell foglalni. Ez a téma úgy került napirendre, hogy holland politikusok felvetették annak a lehetőségét, hogy a holland alkotmányba belefoglalják azt, hogy Hollandiának mi a hivatalos nyelve. Erre a fríz testülete azt javasolta, hogy a következő szöveget használják, ha az alkotmány megváltoztatásra kerülne sor. Hollandia hivatalos nyelve a holland nyelv, Frízoraszágban emellett a fríz is hivatalos nyelv. Egyébként Finnország, Szlovénia, Spanyolországban és Svájcban több hivatalos nyelv létezik az alkotmány szerint.  

Hollandiában manapság már teljesen elképzelhetetlen, hogy bármilyen megszorító intézkedéssel vagy közigazgatási törvényekkel korlátozzák a fríz nyelv használatát. Az egyesített és jóléti Európa csak a jogegyenlőségre és a nyelvi jogok (12) iránti tiszteletre épülhet fel. Frízországban már felismerték, hogy több nyelvben több jövő van. Azok, akik kíváncsiak a fríz nyelv bővebb ismertetésére  itt olvashatják el a Szív Nyelve című kiadványt fríz, angol, holland és német nyelven.

 

Drs. Landman Gábor

Európai Magyar Emberjogi Alapítvány Közép-Európa

1.Magyar ember jogi alapítvány weboldala      http://www.hungarian-human-rights.eu/

 

2.Frízország hivatlos weboldala.   http://www.fryslan.nl  http://www.berie.nl

 

3.A Fríz akadémiaweboldala, hasznos információt tartalmaz a fríz nyelvhasználatról http://www.fa.knaw.nl

 

4.Mercator, hivatalos többnyelvüség az európai unioban.  http://www.mercator-research.eu/

 

5.Az AFUK a fríz nyelvhasználatát szorgalmazza. http://www.afuk.nl/

 

6.Weboldal amely sok hasznos információkat tartalmaz a fríz nyelvhasználatról. http://www.hallofryslan.nl

 

7.A ljouwert biróság weboldala.  http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Rechtbanken/Leeuwarden 

 

8. Kneppelfreed http://www.kneppelfreed.nl/

 

9.Az AFUk Beszélj Frízül kampánya  http://www.praatmarfrysk.nl/

 

10.Fríz oktatásügyi portal http://www.frysk.nl/   http://www.tomke.nl

 

11.Fríz nyelvhasználat a közígazgatásban. http://www.gemeentenenfrysk.nl

 

12.Európai egyezmény az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről.

http://www.echr.coe.int  http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/html/177.htm

 

13.Európai regionális nyelvek kártája fríz tanácskozó testülete.     http://konsultatyforgaan.nl

 

14.Fríz érdekvédelmi társulatok.  http://www.fryskebeweging.nl/

 

Külön köszönetet az AFUK-nak és a Provinsje Fryslan-nak.

1– A fríz nyelvterület Észak-Hollandiában található.

2– Helységnévtáblák és utcanevek esetén egyre több a csak fríz nyelvű, ha van kétnyelvű változat is, akkor a fríz megelőzi a holland elnevezést. A holland elnevezést a képen pirossal  jejöltem be.

3–A kereskedelmben nagyon sok fríz nyelvű feliratot lehet találni, általában nincsenek párosítva holland nyelvű fordításokkal.

4– Közigazgatás. Littenseradiel polgármesteri hivatalában már csak fríz nyelvű táblák találhatóak.

5– Frízország megyeszékhelyén az épületen kívül  kétnyelvű táblákkal találkozhatunk, míg az epületen belül kizárólag fríz nyelvű táblák vannak.

6– Omrop Fryslan kizárólag fríz nyelven sugároz. Aki Frízországba költözik, ajándékba kap egy fríz nyelvtanfolyamot. Az AFUK most indította be a Beszélj frízül! kampányt.

7– A rendőrség belső dokumentációja: kétnyelvű születési anyakönyvi kivonat, és fríz nyelvű jogerős közjegyzői szerződés.  A fríz nyelv egyenrangúsága természetes.

8– Egy őshonos nép nyelvét megszorító intézkedés vagy közigazgatási törvények általi korlátozás a mai Hollandiában elképzelhetetlen és az európai civilizációval összeegyezhetetlen tettnek minősül.

9A frízországi kétnyelvűségről több fényképet és  anyagot talál a következő webalbumban. Megnyitáshoz kattintson a képre.

9A  tanulmány nyomtatható verziója (PDF formátum) itt tölthető le. Megnyitáshoz kattintson a képre.